Disclaimer

Disclaimer van WoonbotenGroningen

WoonbotenGroningen is niet aansprakelijk voor de inhoud van WoonbotenGroningen, noch van websites die op enigerlei wijze met WoonbotenGroningen zijn verbonden. WoonbotenGroningen is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op WoonbotenGroningen beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

WoonbotenGroningen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via WoonbotenGroningen worden aangeboden. WoonbotenGroningen garandeert niet dat de op WoonbotenGroningen aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

WoonbotenGroningen garandeert ook niet dat de op WoonbotenGroningen aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. WoonbotenGroningen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in WoonbotenGroningen hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

WoonbotenGroningen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan WoonbotenGroningen. U vrijwaart WoonbotenGroningen voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website WoonbotenGroningen.